Học phần mềm


* Các bài viết hướng dẫn sử dụng phần mềm:
  • Tổng hợp những bài viết hướng dẫn sử dụng phần mềm Autodesk Infraworks:
NDM 3Dtech - Autodesk Infraworks
  • Tổng hợp những bài viết hướng dẫn sử dụng phần mềm Autodesk Civil3D:
NDM 3Dtech - Autodesk Civil3D
  • Tổng hợp những bài viết hướng dẫn sử dụng phần mềm Global Mapper:
NDM 3Dtech - Global Mapper

  • Tổng hợp những bài viết hướng dẫn sử dụng phần mềm Agisoft Photoscan:
NDM 3Dtech - Agisoft Photoscan


* Các Video trên Youtube:

Dự án Autodesk Infraworks

Dự án Lumion

Autodesk Infraworks cơ bản

Autodesk Infraworks nâng cao

Map & GIS

Photos to Mesh

Học Autodesk Civil 3D

Dựng Mô hình 3D & Trình chiếu

Công nghệ BIM

Xây dựng công trình


* Link tải các tài liệu học tập khác