Học phần mềm

Tổng hợp những bài viết hướng dẫn sử dụng phần mềm Autodesk Infraworks.

NDM 3Dtech - Autodesk Infraworks


Tổng hợp những bài viết hướng dẫn sử dụng phần mềm Autodesk Civil3D.

NDM 3Dtech - Autodesk Civil3D


Tổng hợp những bài viết hướng dẫn sử dụng phần mềm Global Mapper.

NDM 3Dtech - Global Mapper


Tổng hợp những bài viết hướng dẫn sử dụng phần mềm Agisoft Photoscan.

NDM 3Dtech - Agisoft Photoscan

 

Link tải các tài liệu học tập khác (chuyên ngành xây dựng, tiếng anh...)