Scale đối tượng về đúng kích thước thực trong Agisoft PhotoScan / Metashape

FacebookTwitterLinkedinemailHướng dẫn tạo mô hình đối tượng từ ảnh chụp và scale đối tượng theo kích thước thực tế. Trước khi chụp ảnh, bạn cần đặt vào một thước tỷ …

Xem thêm

Agisoft PhotoScan được đổi tên mới là Agisoft Metashape với nhiều tính năng hiệu quả hơn

FacebookTwitterLinkedinemailTheo thông tin từ hãng Agisoft, từ phiên bản cập nhật 1.5 thì Agisoft PhotoScan sẽ được đổi tên thành Agisoft Metashape, theo đó hứa hẹn nhiều tính năng hiệu …

Xem thêm

Agisoft PhotoScan / Metashape – Tạo mô hình địa hình không có điểm Control Points

FacebookTwitterLinkedinemailVideo mô tả các bước cơ bản để tạo mô hình địa hình 3D từ ảnh chụp không có điểm tham chiếu trên mặt đất (Ground Control Point). FacebookTwitterLinkedinemail

Xem thêm

Agisoft PhotoScan / Metashape – Các bước cơ bản để tạo mô hình 3D từ ảnh chụp

FacebookTwitterLinkedinemailAgisoft PhotoScan (được đổi tên thành Agisoft Metashape từ phiên bản 1.5) là một phần mềm giúp xây dựng mô hình 3D từ ảnh chụp tĩnh. Với giao diện thân …

Xem thêm

Xây dựng địa hình hiện trạng có điểm Ground Control Points trong Agisoft PhotoScan / Metashape

FacebookTwitterLinkedinemailKhi tạo mô hình từ ảnh chụp, để tăng độ chính xác cần sử dụng các điểm cố định trên mặt đất đã được đo đạc trước  bằng các phương …

Xem thêm