Scale đối tượng về đúng kích thước thực trong Agisoft PhotoScan (Metashape)

FacebookTwitterLinkedinemailHướng dẫn tạo mô hình đối tượng từ ảnh chụp và scale đối tượng theo kích thước thực tế. Trước khi chụp ảnh, bạn cần đặt vào một thước tỷ …

Xem thêm

Xây dựng địa hình hiện trạng có điểm Ground Control Points trong Agisoft PhotoScan

FacebookTwitterLinkedinemailKhi tạo mô hình từ ảnh chụp, để tăng độ chính xác cần sử dụng các điểm cố định trên mặt đất đã được đo đạc trước  bằng các phương …

Xem thêm