Hiệu chỉnh chế độ View 3D, Cắt dữ liệu và Vẽ đường đồng mức trong Global Mapper

FacebookTwitterLinkedinemailDữ liệu địa hình, địa vật được thể hiện trực quan thông qua công cụ view 3D của Global Mapper. Công cụ view này khá đơn giản giúp hình dung được …

Xem thêm