Thư viện BIM Objects

BIM objects
BIM objects

Các dự án dù lớn hay nhỏ đều phải được xây dựng từ các bộ phận hợp thành, trong mỗi bộ phận đó lại được cấu tạo từ nhiều các thành tố, đối tượng. Đối với mô hình BIM, các đối tượng này gọi là BIM Objects (hay BIM Components),  đó là những yếu tố căn bản để tạo nên mô hình, nó mang đầy đủ thông tin hình học cũng như phi hình học phục vụ cho cả quá trình thiết kế, thi công, chế tạo…

Những phầm mềm thiết kế theo quy trình BIM đều cho phép người dùng có thể tự tạo các BIM Objects phù hợp với dự án của mình như tạo Family trong Revit; Components trong ArchiCAD, Sketchup; Part Builder trong Civil3D… Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ của BIM thì thư viện BIM Objects cũng được chia sẻ rất rộng rãi bởi cá nhân hoặc những hãng thiết kế, nhà sản xuất phần mềm, sản xuất cấu kiện… Do đó người dùng rất thuận tiện trong việc tải miễn phí và sử dụng chúng cho các dự án.

Thông tin trong BIM Objects thỏa mãn yêu cầu thông tin tối thiểu theo yêu cầu của dự án và có thể có những thông tin thêm phục vụ cho công tác chế tạo cấu kiện. Người dùng có thể dễ dàng hiệu chỉnh những thông tin này trong các phần mềm thiết kế của mình.

BIM Objects Info
Ví dụ thông tin yêu cầu tối thiểu hệ thống làm mát

Các nhà thiết kế, sản xuất có thể giới thiệu các sản phẩm của mình với đầy đủ các thông số chi tiết để khách hàng có thể lựa chọn trên những website chia sẻ hay website riêng của công ty, đây cũng là một trong những phương thức quảng bá sản phẩm rất hữu hiệu.

Thư viện BIM Objects
Thư viện BIM Objects

Một số trang web cho phép tải thư viện BIM objects miễn phí như:

https://bimobject.com/en-us/product

https://www.syncronia.com/en/download-3d-models-3d-models

https://www.modlar.com/products/

One Comment on “Thư viện BIM Objects”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *