Agisoft PhotoScan được đổi tên mới là Agisoft Metashape với nhiều tính năng hiệu quả hơn

Theo thông tin từ hãng Agisoft, từ phiên bản cập nhật 1.5 thì Agisoft PhotoScan sẽ được đổi tên thành Agisoft Metashape, theo đó hứa hẹn nhiều tính năng hiệu …

Xem thêm