Map & GIS

Xem thêm

Tạo đoạn phim giới thiệu dự án bằng Google Earth Pro

Hướng dẫn chi tiết cách tạo đoạn phim chuyên nghiệp mở đầu dự án, giới thiệu vị trí, địa điểm, thông tin… sử dụng dữ liệu địa lý từ Google …

Tải dữ liệu Open Street Map và import vào AutoCAD

Mô hình 3D từ ảnh

Xem thêm

Kết hợp Lumion và Agisoft PhotoScan

Mô hình sau khi tạo từ Agisoft PhotoScan có thể xuất ra OBJ hoặc FBX. Sau đó Import file này vào trong 3Dsmax để kiểm tra và chỉnh sửa vật …Hệ thống thông tin công trình (BIM)

Xem thêm

5D BIM với Navisworks Manage

Navisworks Manage là một phần mềm của hãng Autodesk, phần mềm cho phép quản lý dữ liệu thiết kế một cách hiệu quả. Đây là một công cụ mạnh mẽ …

Thuật ngữ về BIM

BIM Objects

Thư viện BIM Objects

Viasys VDC – Giải pháp BIM cho hạ tầng

Chuẩn IFC cho Open BIM

Phần mềm hạ tầng

Xem thêm

Nút giao 4 tầng trong Infraworks

Thiết kế nút giao 4 tầng bao gồm Hầm chui; Đường phố, Cầu vượt trên cao dành cho ô tô, Đường sắt trên cao.

Tạo hệ tọa độ VN2000 trong Civil 3D – Phần1

Viasys VDC – Giải pháp BIM cho hạ tầng

Tạo địa hình từ Point Cloud trong Civil 3D

Phần mềm dân dụng

Xem thêm

Kết hợp Lumion và Agisoft PhotoScan

Mô hình sau khi tạo từ Agisoft PhotoScan có thể xuất ra OBJ hoặc FBX. Sau đó Import file này vào trong 3Dsmax để kiểm tra và chỉnh sửa vật …

Giới thiệu phần mềm Autodesk Showcase

Hiệu chỉnh Depth of Field trong Lumion
Học phần mềm

Xem thêm

Mô phỏng xe chạy trong Infraworks

Làm việc với các vùng vật liệu trong Infraworks

Tạo các Style Rules trong Infraworks