Hệ thống thông tin công trình (BIM)

Xem thêm

Thuật ngữ về BIM

Một số thuật ngữ có liên quan đến BIM   Theo Quyết định số 1057/QĐ-BXD (Hướng dẫn tạm thời áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong giai …

BIM Objects

Thư viện BIM Objects

Viasys VDC – Giải pháp BIM cho hạ tầng

Chuẩn IFC cho Open BIM

BIM là gì?

Phần mềm hạ tầng

Xem thêm

Tạo hệ tọa độ VN2000 trong Civil 3D – Phần1

Civil 3D chưa hỗ trợ Hệ tọa độ VN2000 đặc biệt là khi chúng ta cần hệ VN2000 cho từng tỉnh gây ra một số khó khăn và bất tiện …

Viasys VDC – Giải pháp BIM cho hạ tầng

Tạo địa hình từ Point Cloud trong Civil 3D

Giới thiệu phần mềm Autodesk Infraworks

Phần mềm dân dụng

Xem thêm

Hiệu chỉnh Depth of Field trong Lumion

Hiệu ứng (effect) Depth of Field được sử dụng rất nhiều khi render phim, ảnh, giúp tăng tính thẩm mỹ và nghệ thuật cho bức ảnh. Nó là hiệu ứng giúp …

Map & GIS

Xem thêm

Tải dữ liệu Open Street Map và import vào AutoCAD

Open Street Map cung cấp dữ liệu về bản đồ, GIS miễn phí. Có thể dễ dàng tải, quản lý, sử dụng dữ liệu này trong nhiều phần mềm khác …

Mô hình 3D từ ảnh

Xem thêm

Agisoft PhotoScan – Tạo mô hình địa hình không có điểm Control Points

Video mô tả các bước cơ bản để tạo mô hình địa hình 3D từ ảnh chụp không có điểm tham chiếu trên mặt đất (Ground Control Point).

Hệ tọa độ VN 2000 trong Agisoft PhotoScan