Thiết kế mái taluy, tường chắn trong Infraworks

Mái dốc (taluy) có thể được thiết kế hiệu chỉnh với các độ dốc khác nhau cho từng đoạn. Bên cạnh đó Infraworks còn hỗ trợ thay đổi vật liệu tùy ý cho mái đào, đắp. Giữa hai đoạn taluy có độ dốc khác nhau, chúng ta có thể tạo một đoạn chuyển tiếp giúp cho việc thay đổi độ dốc này một cách mềm mại.

Infraworks chưa có công cụ thiết kế riêng cho hạng mục tường chắn, tuy nhiên có thể sử dụng kết hợp Land Areas và khai báo các độ dốc thiết kế khác nhau trong Grading để tạo tường chắn. Nếu bạn có mô hình 3D của tường chắn định hình, có thể import vào giống như 3D model thông thường sau khi đã tạo độ dốc phù hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *