Kết hợp Infraworks và Inventor trong thiết kế trụ cầu

Hướng dẫn thiết kế trụ cầu trong Inventor Pro và xuất ra làm thư viện cho Infraworks. Các thông số kích thước trụ được nhận đầy đủ trong Infraworks, có thể tùy chỉnh hoặc tự động thay đổi theo tuyến đường thiết kế.

Ngoài ra, có thể áp dụng cách làm tương tự để tạo mô hình đối tượng BIM (BIM objects) và sử dụng trong các chương trình khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *