Tạo mô hình từ Model Builder và xây dựng tuyến cơ bản trong Infraworks

FacebookTwitterLinkedinemailHướng dẫn tạo mô hình tự động từ công cụ Model Builder trong Infraworks. Dữ liệu địa hình, hiện trạng nhà, đường xá… được lấy từ nguồn mở Open Street …

Xem thêm