Hệ tọa độ VN 2000 trong Agisoft PhotoScan / Metashape

Hệ tọa độ VN 2000 được sử dụng thống nhất thay thế cho hệ tọa độ Hà Nội 72 theo quyết định số 83/2000/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ với tên đầy đủ là Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia VN -2000.

Hệ tọa độ VN 2000 có các tham số chính sau:

 • Ê-líp-xô-ít quy chiếu : Hệ quy chiếu quốc tế WGS-84 toàn cầu có kích thước như sau :

– Bán trục lớn : a = 6.378.137,000m
– Độ dẹt : f = 1/298,257223563

 • Điểm gốc tọa độ quốc gia : điểm N00 đặt trong khuôn viên Viện Nghiên cứu Địa chính, đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội;
 • Lưới chiếu tọa độ phẳng cơ bản : lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc UTM quốc tế;
 • Chia múi và phân mảnh hệ thống bản đồ cơ bản : theo hệ thống lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc UTM quốc tế, danh pháp tờ bản đồ theo hệ thống hiện hành có chú thích danh pháp UTM quốc tế.

Chi tiết về Hệ VN 2000 được hướng dẫn trong Thông tư 973/2001/TT-TCĐC.

Phần mềm Agisoft PhotoScan là một trong những phần mềm giúp tạo mô hình 3D từ ảnh chụp được sử dụng tương đối rộng rãi do phần mềm dễ sử dụng, hỗ trợ nhiều định dạng phục vụ cho cả công tác mô hình đối tượng 3D riêng lẻ cũng như là mô hình địa hình phục vụ trong công tác khảo sát, đo đạc hiện trạng. Phần mềm còn có tính năng hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu ảnh chụp từ thông tin GPS trong hệ WGS84 ra các hệ tọa độ phù hợp với từng quốc gia, địa phương.

Phần mềm có hỗ trợ hệ VN 2000 của Việt Nam, tuy nhiên các thông số dịch chuyển thường bị lộn ngược giữa trục x với y hay trục Northing với trục Easting. Mặt khác, khi chuyển đổi hệ tọa độ chúng ta cũng cần khai báo kinh tuyến trục ứng với từng địa phương. Do đó, khi thiết lập hệ VN 2000 trong các phần mềm này cần đặc biệt chú ý để điều chỉnh hai thông số “Central Meridian” và “False Easting“.

Các thông số cho hệ VN 2000 trong Agisoft PhotoScan bao gồm các thông số được khai báo như sau:

agisoft - VN 2000

 • Latitude of origin: 0
 • Central Meridian: Tra bảng tọa độ kinh tuyến trục cho từng tỉnh thành trong Thông tư 973/2001/TT-TCĐC. Ví dụ: Hà Nội là 105000’ ; Đà Nẵng là 107045’ ; TP Hồ Chí Minh là 105045’.
 • Scale Factor: 0.9999 (Tỷ lệ biến dạng chiều dài cho múi chiếu 3º).
 • False Easting: 500000
 • False Northing: 0

Bảng kinh tuyến trục từng tỉnh theo Thông tư 973/2001/TT-TCĐC 

NDM 3Dtech - kinh tuyen truc tung tinh

Cao độ của mô hình sẽ được hiệu chỉnh từ những điểm khảo sát trên mặt đất (là những điểm được đo đạc theo phương pháp khảo sát thông thường). Các điểm này là cơ sở để phần mềm tính toán hiệu chỉnh lại tọa độ cũng như cao độ cho toàn bộ mô hình.


Mời các bạn xem video hướng dẫn chi tiết cách thiết lập và chuyển đổi dữ liệu ảnh sang hệ tọa độ VN 2000 trong phần mềm Agisoft PhotoScan:

2 Comments on “Hệ tọa độ VN 2000 trong Agisoft PhotoScan / Metashape”

  1. Bạn cần có điểm tham chiếu để scale chính xác kích thước vật thể. Thông thường khi chụp ảnh bạn có thể để thước tỷ lệ vào để chụp cùng hoặc đo trước 2 điểm nào đó để biết chính xác khoảng cách.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *