Agisoft PhotoScan / Metashape – Tạo mô hình địa hình không có điểm Control Points

Video mô tả các bước cơ bản để tạo mô hình địa hình 3D từ ảnh chụp không có điểm tham chiếu trên mặt đất (Ground Control Point).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *