Global Mapper – Thiết lập hệ tọa độ VN-2000 cho từng tỉnh

Video Hướng dẫn chi tiết cách thiết lập hệ tọa độ VN-2000 cho từng tỉnh thành trong Global Mapper. Tải và xuất ảnh vệ tinh đúng hệ tọa độ, đồng thời có thể chèn ảnh và kiểm tra trong Autocad thông qua công cụ
Autocad Raster Design .

2 Comments on “Global Mapper – Thiết lập hệ tọa độ VN-2000 cho từng tỉnh”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *