Agisoft PhotoScan / Metashape – Tạo mô hình địa hình không có điểm Control Points

FacebookTwitterLinkedinemailVideo mô tả các bước cơ bản để tạo mô hình địa hình 3D từ ảnh chụp không có điểm tham chiếu trên mặt đất (Ground Control Point). FacebookTwitterLinkedinemail

Xem thêm

Agisoft PhotoScan / Metashape – Các bước cơ bản để tạo mô hình 3D từ ảnh chụp

FacebookTwitterLinkedinemailAgisoft PhotoScan (được đổi tên thành Agisoft Metashape từ phiên bản 1.5) là một phần mềm giúp xây dựng mô hình 3D từ ảnh chụp tĩnh. Với giao diện thân …

Xem thêm

Xây dựng địa hình hiện trạng có điểm Ground Control Points trong Agisoft PhotoScan / Metashape

FacebookTwitterLinkedinemailKhi tạo mô hình từ ảnh chụp, để tăng độ chính xác cần sử dụng các điểm cố định trên mặt đất đã được đo đạc trước  bằng các phương …

Xem thêm