Xây dựng địa hình hiện trạng có điểm Ground Control Points trong Agisoft PhotoScan / Metashape

Khi tạo mô hình từ ảnh chụp, để tăng độ chính xác cần sử dụng các điểm cố định trên mặt đất đã được đo đạc trước  bằng các phương pháp khảo sát thông thường (các điểm Ground Control Points – GCP).

Các điểm Ground Control Points này được phân bố một cách hợp lý đều khắp khu vực cần khảo sát, được đánh dấu bằng sơn, làm bằng miếng cao su,… hoặc bất kỳ vật liệu gì sẵn có, làm sao đảm bảo được là các thiết bị bay (drone, uav…) có thể nhìn rõ từ trên cao.

NDM 3Dtech - GCPs

 Đánh dấu điểm Ground Control Points

Để định vị chính xác khu vực khảo sát trong hệ tọa độ địa lý, các thiết bị bay cần được trang bị GPS để ghi lại các thông số vị trí (kinh độ, vĩ độ, chiều cao) tại từng điểm chụp ảnh. Có thể kiểm tra thông tin GPS này của ảnh chụp bằng cách Click chuột phải vào ảnh –> chọn Properties –> Details.

Sau khi chụp ảnh hoàn tất, có thể đưa ảnh chụp vào phần mềm Agisoft PhotoScan để xử lý tiếp. Các điểm Ground Control Points sẽ được hiệu chỉnh định vị lại chính xác vị trí từng điểm trong các ảnh. Công việc này sẽ được làm và kiểm tra thủ công, độ chính xác tùy thuộc vào chất lượng ảnh chụp, độ phân giải pixcel ảnh…

Phần mềm Agisoft PhotoScan có hỗ trợ việc chuyển đổi giữa các hệ tọa độ địa lý giúp chúng ta có thể đưa mô hình địa hình về đúng hệ tọa độ quy định. Bên cạnh đó, cũng hỗ trợ xuất địa hình ra các định dạng 3D khác nhau, xử lý các ảnh riêng lẻ thành một ảnh vệ tinh trực giao (Orthophoto) và xuất ra nhiều định dạng ảnh với vị trí tọa độ chính xác.

Xem thêm bài viết về nguyên tắc tạo mô hình 3D từ ảnh chụp tại đây .


Video hướng dẫn chi tiết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *