Tạo địa hình từ Point Cloud trong Civil 3D

Point Cloud data
Ví dụ dữ liệu Point Cloud

Point Cloud (đám mây điểm) là phương pháp khảo sát dữ liệu phổ biến hiện nay, nhất là ở các nước phát triển. Trong thiết kế công trình hạ tầng, dữ liệu khảo sát này có độ chi tiết và chính xác rất cao. Có nhiều định dạng point cloud khác nhau như LAS, xyz, txt, pts, rcs….

Civil 3D hỗ trợ đọc và xử lý hầu hết các định dạng trên, tính toán được dữ liệu lớn và sau đó có thể tùy chọn giảm nhẹ mô hình nhờ công cụ “Simplify Surface”, đảm bảo mô hình vẫn đủ độ chính xác cần thiết mà không quá nặng.

Đối với dữ liệu Point Cloud chuẩn LIDAR, chúng ta có thể import trực tiếp vào Civil 3D sau đó sử dụng bộ lọc để lọc riêng các nhóm điểm như Mặt đất (Ground), Mặt nước (Water), Nhà (Building), Cây cối (Vegetation)…. Với dữ liệu không phải là chuẩn LIDAR, việc lọc điểm cần thiết có thể sử dụng bằng nhiều phần mềm khác nhau như Autodesk Recap, MeshLab, CloudCompare…


Video hướng dẫn:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *