Civil 3D – Hiệu chỉnh lỗi taluy

Hiệu chỉnh lỗi taluy tự cắt nhau khi thiết kế đường cong bán kính nhỏ được hỗ trợ trong Civil 3D từ 2018 trở lên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *