Tạo tuyến trong Civil 3D và đưa lên Google Earth

Hướng dẫn tạo tuyến thiết kế trong Civil 3D và export dữ liệu này sang Google Earth đúng vị trí tuyến trên thực địa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *