Thiết kế cầu trong Infraworks

Hướng dẫn các bước cơ bản để thiết kế cầu trong Infraworks. Giới thiệu các tính năng hiệu chỉnh trong công cụ thiết kế (hiệu chỉnh mố, trụ, dầm, tĩnh không…)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *