Tạo kịch bản và render phim trong Infraworks

Hướng dẫn tạo kịch bản (storyboard) bằng những công cụ đơn giản có sẵn trong Infraworks. Render phim, ảnh chất lượng cao phục vụ cho công tác trình chiếu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *