Tạo mặt cắt thiết kế hầm tùy ý trong Infraworks

Hướng dẫn tạo mặt cắt thiết kế hầm tùy ý trên AutoCAD Map, Civil 3D sau đó xuất sang Infraworks.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *