Tạo và quản lý vật liệu trong Infraworks

Thư viện vật liệu trong Infraworks khá cơ bản, đáp ứng được yêu cầu mô phỏng thiết kế hạ tầng. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta cần sử dụng các loại vật liệu đặc biệt hoặc vật liệu có chất lượng tốt hơn được import từ file bên ngoài vào.

Video dưới đây sẽ hướng dẫn tạo mới vật liệu, hiệu chỉnh và quản lý các nhóm vật liệu trong Infraworks.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *