Tạo và quản lý vật liệu trong Infraworks

Hướng dẫn tạo mới vật liệu, hiệu chỉnh và quản lý các nhóm vật liệu trong Infraworks.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *