Thiết kế nút giao đồng mức trong Infraworks

Nút giao trong Infraworks được tạo tự động khi có sự giao cắt của hai hay nhiều tuyến. Nếu cao độ của các tuyến tại điểm giao cắt tương đối bằng nhau sẽ tạo thành nút giao đồng mức, nếu cao độ có sự chênh lệch lớn sẽ tạo thành nút giao khác mức.

Infraworks hỗ trợ Thiết kế nhiều dạng nút giao đồng mức khác nhau, bao gồm cả nút giao có vòng xuyến. Đặc biệt, người dùng có thể tùy chọn loại xe thiết kế từ đó phần mềm sẽ hỗ trợ tính toán kích thước nút giao hợp lý, phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế đường.

Công cụ tùy chỉnh trong thiết kế nút giao như: mở rộng làn, chuyển làn, thay đổi bán kính cong… khá linh hoạt, giúp chúng ta tạo ra các thiết kế hình học đường như ý.

Bên cạnh đó Vạch sơn cũng được tự động thay đổi linh hoạt theo hình dạng nút giao và làn thiết kế, bao gồm vạch phân làn, vạch dừng xe, mũi tên chỉ hướng… Nếu chúng ta không muốn hiện các vạch sơn hướng dẫn trong nút giao thì có thể tắt hiển thị đi.


Video hướng dẫn:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *