Thiết kế nút giao khác mức trong Infraworks

Thiết kế nút giao khác mức là một trong những công tác khó khăn và phức tạp trong thiết kế đường. Với sự hỗ trợ của các công cụ trong Infraworks, việc thiết kế này trở nên đơn giản, dễ dàng hơn rất nhiều. Nút giao khác mức sẽ tự động được tạo ra khi hai đường thiết kế cắt nhau và có độ chênh cao độ lớn tại điểm giao cắt.

Để tạo ra các thiết kế cầu khác nhau ở các nút giao hai tầng, ba tầng… chúng ta có thể làm theo hai cách:

  • Sử dụng công cụ thiết kế đường sau đó chọn mặt cắt ngang thiết kế là mặt cắt cầu. Cách này tạo ra mô hình nhẹ hơn, linh hoạt trong thiết kế nút giao. Tuy nhiên, độ chi tiết của cầu không cao, khó hiệu chỉnh được các bộ phận như mố, trụ, móng…
  • Thiết kế tuyến sau đó sử dụng công cụ thiết kế cầu (bridge design) có sẵn trong phần mềm. Cách này giúp thiết kế cầu chi tiết, tùy ý hiệu chỉnh bộ phận nhưng mô hình khá nặng và khá khó khăn để thiết kế các đoạn nhập, tách làn.

Video hướng dẫn:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *