Kết hợp Lumion và Agisoft PhotoScan / Metashape

Mô hình sau khi tạo từ Agisoft PhotoScan có thể xuất ra OBJ hoặc FBX. Sau đó Import file này vào trong 3Dsmax để kiểm tra và chỉnh sửa vật liệu nếu bị lỗi. Xuất lại file sau khi đã chỉnh sửa ra FBX để đưa vào trong Lumion.

Trong Lumion, bạn có thể tiếp tục hiệu chỉnh vật liệu, Effects …. để render phim, ảnh đạt chất lượng cao theo nhu cầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *