Dựng mô hình 3D từ Pointcloud trong Infraworks

Dữ liệu scan đám mây điểm (pointcloud) được sử dụng rất phổ biến trong khảo sát hiện trạng. Để mô hình hóa đối tượng sử dụng cho mô hình BIM, hay thiết kế, tính toán… có thể sử dụng nhiều phần mềm khác nhau, trong đó Infraworks có hỗ trợ xử lý pointcloud này khá nhanh chóng.

Dữ liệu được chia thành hai phần là: Địa hình (Terrain) và các Đối tượng (Objects). Có thể sử dụng thư viện của Infraworks để mô hình cho các đối tượng được scan trong pointcloud như Cây, Cột điện, Biển báo…. Sau khi mô hình hóa, có thể xử dụng trực tiếp dữ liệu để thiết kế, tính toán.

Video chi tiết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *