5D BIM với Navisworks Manage

Navisworks Manage là một phần mềm của hãng Autodesk, phần mềm cho phép quản lý dữ liệu thiết kế một cách hiệu quả. Đây là một công cụ mạnh mẽ đặc biệt khi làm việc theo quy trình BIM.

Các chức năng chính của Navisworks:

  • Tổng hợp dữ liệu thiết kế: Người dùng có thểm import rất nhiều định dạng dữ liệu từ các phần mềm khác nhau vào cùng trong một file để kiểm tra (ví dụ: DWG, SKP, Revit, Inventor, IFC, FBX, DGN …). Dữ liệu sau khi tổng hợp có thể được đóng gói file với định dạng *.nwd để chia sẻ. Ngoài bản Navisworks Manage (phải mua), hãng còn cung cấp bản Navisworks Freedom (miễn phí), bản Freedom thì người dùng chỉ có thể xem được file *.nwd chứ không chỉnh sửa được.
  • Kiểm tra: Đo đạc kích thước mô hình; Tạo mặt cắt nhìn trực quan, tạo ghi chú; Kiểm tra va chạm giữa các bộ phận… Người dùng có thể lưu lại các Viewpoint (điểm chú thích) để chia sẻ cho các bên liên quan trong quá trình kiểm tra mô hình.
  • Quản lý: Quản lý tiến độ xây dựng; Tổng hợp khối lượng, chi phí; Tạo mô phỏng 5D (Mô hình 3D+Tiến độ xây dựng+Chi phí). Tiến độ có thể được tạo trực tiếp trong giao diện của Navisworks hoặc được import từ file tiến độ có sẵn của Microsoft Project, CSV…
  • Trình chiếu: Render ảnh, phim phục vụ giới thiệu, trình chiếu. Xuất dữ liệu ra FBX để cho vào các phần mềm Render khác nếu cần thiết. Ngoài ra có thể xuất ra KML để xem mô hình tại vị trí thực địa trên Google Earth.

Video ví dụ mô phỏng 5D:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *