BIM là gì?

BIM (Building Information Modelling) là một đại diện kỹ thuật số của đặc tính vật lý và chức năng của công trình. BIM có thể gọi là Hệ thống thông tin công trình, đó là một nguồn thông tin được chia sẻ về công trình, tạo nên một nền tảng đáng tin cậy cho những quyết định sẽ được đưa ra trong suốt vòng đời của dự án, từ khi được bắt đầu xây dựng cho đến khi bị phá hủy.

Các thông tin trong hệ thống BIM được số hóa, bao gồm thông tin hình học (mô hình 3D trực quan) và thông tin phi hình học (khối lượng, loại vật liệu, công suất của thiết bị, chi phí…). Các phần mềm hỗ trợ BIM sẽ trao đổi dữ liệu thông qua các định dạng tiêu chuẩn chung (IFC, COBie,…), các dữ liệu này được tổng hợp dần theo các giai đoạn của dự án để tạo thành một Hệ thống thông tin về công trình, được khai thác sử dụng trong suốt vòng đời của nó.

BIM có mặt trong tất cả các giai đoạn: Lập kế hoạch; Thiết kế; Xây dựng; Quản lý vận hành. BIM được sử dụng cho nhiều ngành, nhiều mục đích khác nhau: Chủ đầu tư; Tư vấn thiết kế ;  Nhà thầu thi công; Chế tạo thiết bị;…

BIM là gì

Lợi ích của BIM
  • Quản lý dữ liệu thống nhất, an toàn, dễ dàng chia sẻ.
  • Phát hiện, xử lý các xung đột, giữa các bộ môn trong giai đoạn thiết kế, giai đoạn thiết kế với thi công, giúp giảm thiểu rủi ro.
  • Tối ưu hóa tiến độ và chi phí.
  • Sự phối hợp và hợp tác giữa các bên liên quan đến dự án một cách thông suốt thông qua môi trường trao đổi dữ liệu chung.
  • Dễ dàng bảo trì công trình trong suốt vòng đời của nó.
BIM 2D, 3D, …nD!

BIM 2D: Mặc dù áp dụng giải pháp BIM nhưng các bản vẽ 2D chưa thể được thay thế, nó vẫn được in ấn và cần thiết trong các hợp đồng kinh tế. Các bản vẽ này được triết xuất trực tiếp từ thiết kế 3D. Nhiều phần mềm tích hợp cung cụ so sánh các phiên bản của bản vẽ 2D trong phần mềm hỗ trợ BIM của mình.

BIM 3D: Là mô hình thể hiện hình dạng của công trình, bao gồm các bộ phận hợp thành như cột, tường, cửa,… Hay nói cách khác, đây chính là các thông tin hình học của công trình. Nó giúp mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy sản phẩm trước khi nó được xây dựng.

BIM 4D: Sự kết hợp của mô phỏng hình học (3D) và tiến độ xây dựng, nó là mối tương quan giữa thông tin hình học cùng khối lượng của sản phẩm với thông tin về thời gian và vị trí xây dựng. BIM4D giúp các bên quản lý tốt hơn quá trình xây dựng, đưa ra được những quyết định kịp thời để đảm bảo tiến độ, từ đó tiết kiệm được thời gian và chi phí.

BIM 5D: Thông tin về dự toán, chi phí được tích hợp thêm vào mô hình BIM tạo nên chiều thứ năm. Bao gồm các thông tin về chi phí dự kiến trong quá trình thiết kế và chi phí thực tế trong quá trình xây dựng của các hạng mục.

BIM 6D, 7D,…nD: Tuy các thuật ngữ này chưa được phổ biến và còn nhiều ý kiến quan điểm khác nhau, nhưng chúng ta có thể hiểu rằng Hệ thống thông tin công trình (BIM) được tích hợp thêm nhiều loại thông tin theo các giai đoạn khác nhau để tạo ra hệ thống nhiều chiều hơn, xuyên suốt vòng đời của dự án.

BIM 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, nD

BIM 3D + Tiến độ —> BIM 4D

BIM 4D + Chi phí —> BIM 5D

BIM 5D + Thông tin thêm (Năng lượng, Quản lý thiết bị,….) —> BIM nD


Video giới thiệu tổng quan về BIM

 

One Comment on “BIM là gì?”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *