Render slow motion trong Lumion

Lumion cho phép render 60 frames /s thậm chí lên tới 200frames /s. Do Lumion chưa hỗ trợ tạo video slow motion (hiệu ứng chuyển động chậm) một cách trực tiếp, vì vậy để tạo phim slow motion thì chúng ta chỉ cần render ở chế độ 60 hoặc 200 frames /s và sau đó hiệu chỉnh tốc độ video xuống tương ứng.

Ví dụ: Video quay chậm bằng 1/2 tốc độ thông thường, bạn chỉ cần render 60 frames/s. Sau đó import toàn bộ ảnh vào chương trình làm phim (ví dụ Affter Effect) và hiệu chỉnh thời gian phim gấp đôi (Time Stretch = 200%). Khi đó tốc độ phim sẽ chậm lại mà vẫn đảm bảo mượt, không bị giật.

Một vài ví dụ phim Slow motion:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *