Cách sử dụng Subset, Filter trong Infraworks

Hướng dẫn tạo các Subset (lớp con) dưới các nhóm (lớp) chính trong Infraworks để dễ dàng phân loại quản lý đối tượng. Kết hợp với công cụ lọc Filter để tìm kiếm và nhóm các đối tượng trong mô hình vào các Subset cụ thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *