Import điểm đo, Tạo lưới tam giác và Vẽ đường đồng mức trong Global Mapper

Số liệu điểm đo là một trong những dữ liệu không thể thiếu trong quá trình khảo sát, thiết kế. Global Mapper hỗ trợ import trực tiếp số liệu điểm đo, sau đó tạo lưới tam giác từ những số liệu đó. Sau khi có được mô hình lưới (lưới tam giác hoặc lưới ô vuông), các bạn có thể vẽ đường đồng mức và xuất dữ liệu này sang các phần mềm khác để tiếp tục sử dụng.

Điểm đo
Dữ liệu điểm đo

Trước khi import dữ liệu điểm đo vào chương trình, chúng ta cần mở file để kiểm tra cấu trúc tệp dữ liệu (có những cột dữ liệu gì, phân cách các cột dữ liệu bằng dấu cách, tab, hay dấu phảy ” , “…) để tìm những dữ liệu quan trọng cần import. Một số phần mềm cho phép bạn xem trước dữ liệu và tự cấu hình lại các cột dữ liệu, tuy nhiên tính năng này chưa được hỗ trợ trong Global Mapper.

Sau khi đã import thành công dữ liệu, chúng ta có thể tiếp tục thực hiện công việc vẽ lưới tam giác hoặc ô vuông, xây dựng đường đồng mức… bằng những công cụ có sẵn trong phần mềm.

Video dưới đây hướng dẫn chi tiết từng bước một để các bạn có thể dễ dàng thực hiện.


Video hướng dẫn:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *