Chỉnh sửa độ phân giải ảnh vệ tinh của Bing Map trong Infraworks

Infraworks cho phép chúng ta tạo mô hình địa hình, hiện trạng từ dữ liệu nguồn Open Street Map kết hợp với ảnh vệ tinh của Bing Map thông qua công cụ Model Builder. Tuy nhiên các nguồn dữ liệu này không thực sự được cập nhật cũng như chất lượng ảnh thấp, nhất là ở các khu vực xa thành phố lớn tại Việt Nam.

Để hiệu chỉnh độ phân giải ảnh Bing Map giúp tăng chất lượng ảnh hoặc giảm chất lượng ảnh để nhẹ mô hình chúng ta có thể thực hiện theo các bước sau:

  • Vào Data Sources -> Chọn Ground Imagery
  • Sau đó click chuột phải vào imagery và chọn Configure, trong bảng này chọ tab Raster. Chúng ta có thể đổi kiểu ảnh (Classfication) là Satellite để màu ảnh tự nhiên hơn. Chọn độ phân giải ảnh trong phần Tile Level
  • Chọn độ phân giải phù hợp, tối đa trong khu vực hiện tại là mức độ 19, tuy nhiên thời gian load ảnh sẽ rất lâu, hơn nữa ở Việt Nam chất lượng ảnh chụp cũng không được cao đến vậy, do đó chúng ta nên chọn ở mức độ 17-18. Sau khi click OK quá trình tải ảnh bắt đầu, có thể xem quá trình tải ảnh chi tiết khi click vào Fewer details.

Chúng ta có thể thấy rõ sự khác biệt ảnh ở hai mức độ phân giải 15 và 18 như ví dụ bên dưới:

Bing Map level 15
Độ phân giải 15
Bing Map level 18
Độ phân giải 18

2 Comments on “Chỉnh sửa độ phân giải ảnh vệ tinh của Bing Map trong Infraworks”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *