Tối ưu hóa đường đỏ và tính toán tầm nhìn trong Infraworks

Hướng dẫn sử dụng công cụ tối ưu hóa thiết kế đường đỏ (Profile Optimization) và tính toán tầm nhìn (Sight Distance) trong Autodesk Infraworks.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *