Tạo các Style Rules trong Infraworks

Hướng dẫn tạo Style Rules cho các đối tượng Cây, Người, Xe cộ… để chèn ngẫu nhiên vào trong mô hình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *