Làm việc với các vùng vật liệu trong Infraworks

Làm việc với dữ liệu dạng vùng trong Autodesk Infraworks là công việc rất quan trọng, hầu như được sử dụng trong mọi mô hình thiết kế. Dữ liệu dạng vùng này có thể tự vẽ trực tiếp trong Infraworks hoặc được import vào qua các định dạng vector như Shape hay SDF…

Người dùng cần thiết lập các thông số về vật liệu, độ dốc… để tạo được mặt bằng đúng theo thiết kế. Các vùng thiết kế này sẽ được tự động cắt vào bề mặt địa hình. Do đó, với các vùng lớn nhất là khi import từ dữ liệu bên ngoài, cần kiểm soát số điểm (vertex) của vùng để tránh mô hình trở nên quá nặng.

Video dưới đây hướng dẫn sử dụng công cụ tạo dữ liệu dạng vùng như Land Areas, Water, River, Coverages,… trong Infraworks.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *