Tạo thư viện mô hình 3D trong Infraworks

Hướng dẫn tạo thư viện mô hình 3D trong Autodesk Infraworks. Thư viện này có thể được xuất ra dạng file .json, các bạn có thể import vào bất kỳ dự án nào khác mà mình muốn.

Một số link tải mô hình 3D
https://3dwarehouse.sketchup.com/
https://www.turbosquid.com/
https://bimobject.com/en-us/product

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *