Thiết kế với Road Component trong Infraworks

Hướng dẫn thiết kế đường với Road Component một cách dễ dàng và chuyên nghiệp. Thiết kế làn xe buýt, hiệu chỉnh bó vỉa, dải phân cách, hộ lan… một cách nhanh chóng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *