Thiết kế hệ thống thoát nước trong Infraworks

Hướng dẫn thiết kế hệ thống thoát nước theo tuyến đường thiết kế trong Infraworks. Thiết kế một cách nhanh chóng và dễ dàng hiệu chỉnh trong mô hình thiết kế. Có thể sử dụng kiểu hố ga từ thư viện hoặc tự tạo thêm bên ngoài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *