Gán vật liệu cho mô hình 3D trong AutoCAD và Import vào Infraworks

Để sử dụng một mô hình 3D trong Infraworks các bạn có thể tạo mô hình từ rất nhiều các phần mềm khác nhau như Sketchup, 3DsMax, Inventor… Nhưng mô hình đơn giản hơn cả đó là sử dụng chính phần mềm AutoCAD. Tuy chỉ hỗ trợ công cụ mô hình cơ bản và không hỗ trợ nhiều về công cụ gán vật liệu, nhưng đối với dự án thiết kế hạ tầng, mô hình 3D các công trình, kết cấu,… bằng AutoCAD vô cùng đơn giản và hữu ích.

Mô hình 3D được dựng chính xác về mặt hình học, sau đó được gán vật liệu từ thư viện của AutoCAD. Đối với hình dạng thiết kế phức tạp, có thể sử dụng các công cụ, phần mềm chạy trên nền AutoCAD, nhưng mô hình tạo ra phải là các loại đối tượng cơ bản như Surface, Mesh, 3D Solid để Infraworks có thể nhận được.

AutoCAD có hỗ trợ thư viện vật liệu tương đối đầy đủ, các bộ sản phẩm cùng dòng của AutoDesk có thể nhận các vật liệu này, Infraworks cũng dễ dàng import đối tượng 3D của AutoCAD cùng với đầy đủ vật liệu. Vật liệu sẽ không thay đổi được trong Infraworks, muốn chỉnh sửa vật liệu các bạn phải vào chỉnh sửa trực tiếp từ AutoCAD sau đó Refresh lại dữ liệu.


Video hướng dẫn:

2 Comments on “Gán vật liệu cho mô hình 3D trong AutoCAD và Import vào Infraworks”

  1. Một đối tượng trong autocad 3D đã được gán thuộc tính loại vật liệu. Khi copy đối tượng này sang một file mới. Đối tượng này trong file mới vẫn có thuộc tính loại vật liệu này nhưng không thể hiện trên màn hình khi bậc chế độ “conceptual”. Bạn vui lòng giúp tôi việc này nhé!. Cảm ơn bạn nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *